Søg
Close this search box.

Udgangspunktet

I de følgende menupunkter får du en guide til den perfekte græsplæne. Inden vi begynder er det dog vigtigt at pointere, at der ikke er nogen nemme og hurtige løsninger til en flot græsplæne. En flot græsplæne er, som med alt andet, noget som kræver tid og arbejde. Men det naturligvis op til den enkelte, hvad en flot græsplæne er og hvilket plejeniveau, man vil lægge i sin græsplæne.

Inden man går i gang med pleje af sin græsplæne, er det vigtigt, at man ser på sit udgangspunkt og vurderer hvad den rigtige opstart er. Du skal bl.a. undersøge, om der er nogle problemer i din nuværende græsplæne og hvilken jordtype du har liggende under græsset.

Det er relativt nemt at finde ud af, hvilken jordtype man har ved at lave en såkaldt ”fedtekradse prøve”.

Tag en håndfuld jord fra cirka 15 cm. dybde i din græsplæne. Kom lidt væde ved, hvis ikke jorden er let fugtig. Den må ikke være mudret eller meget våd. Prøv derefter at rulle jorden til en kugle. Hvis jorden let danner en fast kugle, er jorden tung, dvs. den indeholder meget ler. Hvis jorden ikke rigtig vil samle sig, men falder fra hinanden og kradser let, når man kører den lidt mellem hænderne, så er jorden let, dvs. meget sandholdig. Jordtypen kan på grunden godt variere, så lav eventuelt prøven flere steder.

Hvis jorden indeholder meget ler, er det vigtigt, at man bruger sandholdige produkter til græsplænen for at skabe bedre dræning og mere luft i jorden. Er jorden derimod meget sandholdig, kan man med fordel bruge en mere humusrig jord for at skabe bedre grobund og næringsstoffiksering til græsset.

En leret jord skal ikke gødes så meget som en sandet jord, da den lerede jord holder meget bedre på næringsstofferne end sandjord, hvor de lettere udvaskes. Skygge og vandproblemer er også et fokuspunkt, der er værd at have med. Skygge kan løses ved beskæring eller en mere skyggetolerant græsfrøblanding, mens vandproblemer kan løses med dræning.