Søg
Close this search box.

Gødning

Gødning er græsplanternes madpakker og uden madpakker vokser og trives græsset ikke. Hvis du tilmed fjerner det afklippede græs efter hver klipning, vil en stor del af næringsstofferne fra græsset også blive fjernet. Så er det ekstra vigtigt at tilføre ny næring løbende for at sikre en sund og stærk græsplæne. Husk blot på, at overgødskning modsat er usundt for en græsplæne. Overgødskning kan svitse græsset, så der visner og gøre jorden direkte udyrkelig.

Langt de fleste handelsgødninger indeholder de tre mest vigtige næringsstoffer som er nitrogen eller kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K) heraf navnet NPK-gødninger.

Disse tre næringsstoffer kan være blandet i forskellige forhold afhængig af jordbundstypens mangler.

Nogen gødningstyper (oftest de meget dyre) indeholder også andre typer af næringsstoffer kaldet mikronæringsstoffer. De fremgår ikke i særligt stor mængde i blandingen, men næringsstoffer kan blive vigtige, da de kan være den begrænsende faktor, som hindrer ordentlig vækst i din græsplæne. Mangler der et næringsstof, kan planten ikke optage andre næringsstoffer og væksten vil dermed gå i stå.

Her kan overgødskning nemt opstå, fordi man vil forsøge at gødske planter, der viser tegn på næringsstofmangel, men uden at vide præcist hvilket næringsstof, de mangler. Jordbundsanalyser er derfor et vigtigt redskab, hvis man vil vide præcis hvilken gødningssammensætning, ens græsplæne behøver. Typisk vil din lokale planteskole kunne lave en sådan prøve og herefter give dig en gødningsanbefaling ud fra testresultaterne.

Kunstgødning kan komme både i pille form og på flydende form til udbringning med sprøjte.

Flydende gødning kendes bl.a. fra gødningen til stueplanter. Fordelen ved flydende gødning er, at man kan blande dem til præcis det behov, din plæne har. Flydende gødning kan dog være ret hårdt for planterne, som ofte vil blive grimme den første uge efter grundet svitseskader, hvorefter græsset igen bliver frodigt og grønt. Flydende gødning kan ligeledes være svær at skaffe som privatperson og vi vil foreløbigt kun anbefale de faste granulatgødninger.

Vælg altid gødninger med højt kvælstofindhold, da kvælstof er den vigtigste næringsstofart for planten. En bleg græsplæne mangler som oftest kvælstof. Kalium er med til at forstærke plantens immunforsvar og er derfor også godt. Fosfor er ofte den begrænsende faktor i forhold til planters optag af andre næringsstoffer og derfor ofte en mangelvare, men pas på ikke at overgødske! Fosfor er tit den store synder i vandmiljøer og er med til at give store algeopformeringer.

En klassisk havegødning kunne hedde NPK 14-3-10. NPK er de tre næringsstoffer, som gødningen indeholder og tallene er de 3 gødninger i procentvis af handelsgødningen. Dvs. 14% nitrogen, 3% fosfor og 10% kalium. Har du ikke gødsket din plæne i flere år, kan det være en fordel at vælge en gødningstype med et højere kvælstof indhold – fx 21-3-10. Man kan også få typer, som har et generelt højere niveau af gødning – fx 24-5-15, men de er dyre og man får let overgødsket sin græsplæne. De billigere gødninger med mindre %-indhold er nemmere at fordele jævnt uden overgødskning.

Vær opmærksom på, at kunstgødning hurtigt opløses og optages i planterne. Gødsk derfor flere gange med mindre mængde henover foråret og slut af med en sidste gødskning start september, så græsset har noget at stå imod vinteren på.

Mængden af gødning afhænger af gødningstypen og jordbundstypen, men en normal plæne skal have cirka 3 kilo pr. 100 kvm. over et år af NPK 14-3-10. Mange topdresstyper også indeholder gødning. Denne gødning skal regnes med i de 3 kilo. pr. 100 kvm. hvis man topdresser.

Vil du spare på tilførsel af kunstgødning? Så kan du efterså sin græsplæne med mikrokløver. Mikrokløver fikserer kvælstof fra luften og frigiver det i jorden, hvilket nemt giver planterne gratis næring.