Søg
Close this search box.

Dræning

Dræning udføres for at sænke vandspejlet og sikre større porrevolumen i jorden.

Vand kan være en stor udfordring for din græsplæne. Enten er der for lidt eller også er der for meget. Specielt i en lerholdig jord og ved lave områder, hvor vand kan samle sig, vil græsset have svært ved at klare sig. Planter behøver ilt omkring deres rødder og er der for meget vand i jorden, drukner rødderne og planten svækkes. Dette kan give misfarvninger i græsset og i værste fald få græsset til at gå ud.

Har du en græsplæne, der ofte tørrer ud? Så kan dræning også medvirke til større overlevelseschancer, hvor mærkeligt det end lyder. Dette skyldes, at veldrænede græsplæner har et mere jævnt vandstandsniveau i jorden. Græssets rødder vil søge dybere ned efter dette vand og vil derfor også bedre kunne tåle perioder med mangel på nedbør, da den kan suge vandet fra de dybereliggende rødder.

Der er flere måder at dræne på afhængig af ens niveau: Du kan starte med den simple metode, som går på, at man graver et hul eller bor med et pælebor cirka 50 cm. ned i jorden. Hullet fyldes med små sten, mens de øverste 10 cm. dækkes med almindelig jord og græstotten, du skar af for at bore hullet. Du har nu lavet en lille ”faskine” i jorden, som kan tage overfladevandet. Lav nogen stykker af disse i områderne med vandproblemer.

Det dyre alternativ er regulær dræning med drænslanger, som kræver hjælp fra en professionel fagperson.

Handler det mest om almindelig græspleje, er dybdeluftning den bedste løsning. Det løsner komprimeret jord og sikrer, at ilt kan komme ned til græssets rødder. Der findes flere slags dybdeluftning alt efter hvad du ønsker med din plæne efterfølgende og hvor fugtig den er.

Til den fugtige plæne på tung jord anbefales en dybdeluftning, som fjerner jordpropper, der efterfølgende fyldes med sand via en topdressing. På denne måde sikrer man god ventilation i den tunge jord samtidig med, at vand let kan nedsive via de små lommer med sand.

Alternativt kan man vælge en dybdelufter baseret på knive, som skærer sig ned i jorden og således løsner jorden uden, at det kræver topdressering efterfølgende. Denne metode er god på de lettere jorde, hvor det primært handler om at få løsnet komprimeret jord. På tung jord vil denne løsning hurtigt tabe effekt, da jorden vil flyde sammen og let genkomprimeres.